Nästa finlandssvenska sång- och musikfest ordnas
år 2021 i Helsingfors.